دعا و ختم مجربدعای رفع مشکلات

دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها

دعای مجرب دفع بلا سختی ها و گرفتاری ها سریع التاثیر

دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها

اگر می خواهید با خواندن دعایی از خطرات، بلا ها، سختی ها و مشکلات بزرگ و کوچک دور شده و اگر در زندگی مدام احساس خطر می کنید و فکر می کنید از سوی اجنه و پلیدی ها با دشمنی های سخت و بزرگ و البته گرفتاری روبرو هستید دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها را بخوانید.

دعا و ختم مجرب دعای رفع مشکلات
دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها

دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها,دعای دفع شر با اثر تضمینی و سریع الاجابه,دعای دفع شر ابلیس,دعای دفع شرور,دعای دفع شر اجنه,دعای دفع شر ظالم,دعای دفع شر مزاحم,دعای دفع شر دوست بد,دعای دفع شر بدخواه,دعای دفع شر حسود,دعای دفع شر شخص,دعای دفع شر و مزاحم,دعای دفع شر و دشمنی,دعای دفع شر شیطان,دعای دفع شر همسایه مزاحم,دعای دفع شر خانواده شوهر,دعای دفع شر حاکم ظالم,دعای دفع شر سریع التاثیر و مجرب,دعای دفع شر دزد,دعای دفع شر از امام صادق,دعای دفع شر همزاد

دعای رهایی از اجنه دفع خطرات بلا ها و سختی ها

ﻫﺬﺍ ﮐﺘﺎﺏُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻤﯿﻦَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﻃَﺮَﻕَ ﺍﻟﺪّﺍﺭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻌُﻤﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟﺰُﻭّﺍﺭِ ﺍِﻟّﺎ ﻃﺎﺭِﻗﺎٌ ﯾَﻄﺮُﻕُ ﺑِﺨَﯿﺮٍ ﺍَﻣﺎ ﺑَﻌﺪُ ﻓَﺎِﻥَّ ﻟَﻨﺎ ﻭَﻟَﮑُﻢ ﻓِﯽ ﺍﻟﺤَﻖِّ ﺳَﻌَﻪً ﻓَﺎِﻥ ﺗَﮏُ ﻋﺎﺷِﻘﺎً ﻣُﻮﻟِﻌﺎً ﺍَﻭ ﻓﺎﺟِﺮﺍً ﻣُﻘﺘَﺤِﻤﺎً ﻓَﻬﺬﺍ ﮐِﺘﺎﺏُ ﺍﻟﻠﻪِ ﯾَﻨﻄِﻖُ ﻋَﻠَﯿﻨﺎ ﻭَ ﻋَﻠَﯿﮑُﻢ ﺑﺎﻟﺤَﻖِّ ﺍِﻧُﺎ ﮐُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨﺴِﺦُ ﻣﺎ ﮐُﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠَﻮﻥَ ﻭَﺭُﺳُﻠُﻨﺎ ﯾﮑﺘُﺒُﻮﻥَ ﻣﺎ ﺗَﻤﮑُﺮُﻭﻥَ ﺍُﺗﺮُﮐُﻮﺍ ﺻﺎﺣِﺐَ ﮐَِﺘﺎﺑﯽ وبالاسم……… ﻫﺬﺍ ﻭ ﺍﻧﻄَﻠِﻘﻮﺍ ﺍِﻟﯽ ﻋَﺒَﺪَﻩِ ﺍﻻ‌َﺻﻨﺎﻡِ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻣَﻦ ﯾَﺰﻋَﻢُ ﺍَﻥَّ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻟﻬﺎً ﺍﺧَﺮَ ﻻ‌ ﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻ‌ ﻫُﻮَ ﮐُﻞُّ ﺷَﯽ ﺀ ﻫﺎﻟَﮏٌ ﺍِﻻ‌ ﻭَﺟﻬَﻪُ ﻟََﻪُ ﺍﻟﺤُﮑﻢُ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻪِ ﺗُﺮﺟَﻌُﻮﻥَ ﺣﻢ ﻻ‌ ﯾُﻨﺼَﺮﻭﻥَ ﺣﻤﻌﺴﻖ ﺗَﻔﺮَّﻗَﺖ ﺍَﻋﺪﺍﺀُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺑَﻠَﻐَﺖ ﺣُﺠَّﻪُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻻ‌ ﺣَﻮﻝَ ﻭَﻻ‌ ﻗُﻮَّﻩَ ﺍِﻻ‌ ﺑِﺎﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓَﺴَﯿَﮑﻔﯿﮑَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺴَّﻤﯿﻊُ ﺍﻟﻌَﻠيم✨
✔️محل نقطه چین را اسم خودتون با اسم مادر را بنویسید
مثال رقیه زاده فاطمه
✔️قبل و بعد از نوشتن سه فاتحه بفرستید
پیامبر ص علی ع ابی دجانه و به روحشان هدیه کنید.
✔️باوضو روبه قبله
✔️بدن و لباس هنگام نوشتن پاک باشد
✔️ساعات نوشتن اول هر ماه قمری یکشنبه و پنجشنبه بعد از نماز صبح روی کاغذ بی خط نوشته شود
✔️شبها بزارید زیر سر و روزها همراه باشد یا داخل وسایل شخصی بگذارید.
✔️این حرز هر ماه تمدید شود و نوشته شد
✔️حرز قبلی را پاره کنید داخل آب روان اندازید

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =

بستن
بستن