دعا و ختم مجربدعای حاجت

دعای عظیم در طلب حاجات مهمات و خواسته ها پرخیر

دعای تجربه شده برای رسیدن به حاجات و خواسته

دعای عظیم در طلب حاجات مهمات و خواسته ها پرخیر

در یکی دیگر از مطالب و دعا های تجربه شده عظیم سایت اهنوس به شما عزیزان گره گشای پرخیر و عظیمی می آموزیم که باعث می شود به خواسته ها عظیم و ظاهرا دور دست یافته و زندگی تان نیز دگرگون شود، انشالله که هر روز موفقیت های بیشتر و بزرگ تری کسب کنید.

دعا و ختم مجرب دعای حاجت
دعای عظیم در طلب حاجات مهمات و خواسته ها پرخیر

دعای عظیم در طلب حاجات مهمات و خواسته ها پرخیر,دعای طلب حاجت صحیفه سجادیه,دعای طلب حاجت از امام زمان,دعای طلب حاجت از امام علی,دعای طلب حاجت از امام حسین,دعای طلب حاجت از امام جواد,دعای طلب حاجت فوری,دعای طلب حاجت از خدا,دعای طلب حاجت از امام رضا,دعای طلب حاجت سریع,دعای طلب حاجت امام سجاد,دعای طلب حاجت از مردم,دعای طلب حاجت مهم,دعاهای طلب حاجت,بهترین دعای طلب حاجت,دانلود دعای طلب حاجت,دعا در طلب حاجت,دعا و طلب حاجت از خدا,دعا در طلب حاجتها از خدای تعالی,دعا در طلب حاجتها از خداوند بلند مرتبه,دعای مجرب برای طلب حاجت

دعای عظیم در طلب حاجات مهمات و خواسته ها پرخیر

بسم الله الرحمن الرحیم
سبحان الله العظیم و بحمده
این جمله را سه مرتبه بگوید و سپس دعا را بخواند
سبحانه مِن اِلهٍ ما اَملَکَه ، و سبحانه مِن مَلیکٍ ما اَقدره ، و سبحانه مِن قدیرٍ ما اعظمه، و سبحانه مِن عظیمٍ ما اجلَّه ، و سبحانه مِن جلیلٍ ما امجده، و سبحانه مِن ماجدٍ ما اَرءَفَه ، و سبحانه مِن رَوُفٍ ما اعزَّه، و سبحانه مِن عزیزٍ ما اکبره، و سبحانه مِن کبیرٍ ما اقدمه، و سبحانه مِن قدیمٍ ما اَعلاه، و سبحانه مِن عالٍ ما اسناه، و سبحانه مِن سنّیٍ ما ابهاه، و سبحانه مِن بهیٍّ ما اَنوَرَه، و سبحانه مِن منیرٍ ما اظهره، و سبحانه مِن ظاهرٍ ما اخفاه، و سبحانه مِن خفیٍّ ما اَعلَمَه، و سبحانه مِن علیمٍ ما اخبره، و سبحانه مِن خبیرٍ ما اکرمَه، و سبحانه مِن کریمٍ ما اَلطَفَه، و سبحانه مِن لطیفٍ ما اَبصَرَه، و سبحانه مِن بصیرٍ ما اَسمَعَه، و سبحانه مِن وفیٍّ ما اَغناه، و سبحانه مِن غنیٍّ ما اَعطاه، و سبحانه مِن مُعطٍ ما اَوسَعَه، و سبحانه مِن واسعٍ ما اَجوَدَه، و سبحانه مِن جوادٍ ما افضله، و سبحانه مِن مُفضِلٍ ما اَنعَمَه، و سبحانه مِن مُنعِمٍ ما اَسیَدَه، و سبحانه مِن سَیِّدٍ ما اَرحمه، و سبحانه مِن رحیمٍ ما اشدَّه، و سبحانه مِن شدیدٍ ما اَقواه، و سبحانه مِن قویٍّ ما احکمه، و سبحانه مِن حکیمٍ ما اَبطَشه، و سبحانه مِن باطشٍ ما اقوَمه، و سبحانه مِن قیّومٍ ما احمده، و سبحانه مِن حمیدٍ ما اَدوَمَه، و سبحانه مِن دائمٍ ما ابقاه، و سبحانه مِن باقٍ ما اَفردَه، و سبحانه مِن مالکٍ ما اَولاه، و سبحانه مِن ولیٍّ ما اعظمه، و سبحانه مِن عظیمٍ ما اکمله، و سبحانه مِن کاملٍ ما اتمَّه، و سبحانه مِن تامٍّ ما اعجبه، و سبحانه مِن عجیبٍ ما افخره، و سبحانه مِن فاخرٍ ما ابعده، و سبحانه مِن بعیدٍ ما اقربه، و سبحانه مِن قریبٍ ما امنعه، و سبحانه مِن مانعٍ ما اغلبه، و سبحانه مِن غالبٍ ما اعفاه، و سبحانه مِن عفوٍّ ما احسنه، و سبحانه مِن محسنٍ ما اجمله، و سبحانه مِن جمیلٍ ما اقبله، و سبحانه مِن قابلٍ ما اشکره، و سبحانه مِن شکورٍ ما اغفره، و سبحانه مِن غفورٍ ما اکبره، و سبحانه مِن کبیرٍ ما اجبره، و سبحانه مِن جبّارٍ ما اَدیَنَه، و سبحانه مِن دیّانٍ ما اقضاه، و سبحانه مِن قاضٍ ما امضاه، و سبحانه مِن ماضٍ ما انفذه، و سبحانه مِن نافذٍ ما ارحمه، و سبحانه مِن رحیمٍ ما اخلقه، و سبحانه مِن خالقٍ ما اقهره، و سبحانه مِن قاهرٍ ما املکه، و سبحانه مِن ملیکٍ ما اقدره، و سبحانه مِن قادرٍ ما ارفعه، و سبحانه مِن رفیعٍ ما اشرفه، و سبحانه مِن شریفٍ ما ارزقه، و سبحانه مِن رازقٍ ما اقبضه، و سبحانه مِن قابضٍ ما ابسطه، و سبحانه مِن باسطٍ ما اهداه، و سبحانه مِن هادٍ ما اصدقه، و سبحانه مِن صادقٍ ما ابدئه، و سبحانه مِن بادِءٍ ما اقدسه، و سبحانه مِن قدوسٍ ما اطهره، و سبحانه مِن طاهرٍ ما ازکاه، و سبحانه مِن زکیٍّ ما ابقاه، و سبحانه مِن باقٍ ما اعوَده، و سبحانه مِن عوّادٍ ما افطره، و سبحانه مِن فاطرٍ ما ارعاه، و سبحانه مِن راعٍ ما اعونه، و سبحانه مِن معینٍ ما اَوهَبَه، و سبحانه مِن وهّابٍ ما اتوبه، و سبحانه مِن توّابٍ ما اسخاه، و سبحانه مِن سخیٍّ ما ابصره، و سبحانه مٍن بصیرٍ ما اسلمه، و سبحانه مِن سلیمٍ ما اشفاه، و سبحانه مِن شافٍ ما انجاه، و سبحانه مِن مُنجٍ ما اَبرََّه، و سبحانه مِن بارٍّ ما اطلبه، و سبحانه مِن طالبٍ ما ادرکه، و سبحانه مِن مُدرِکٍ ما اشدَّه، و سبحانه مِن شدیدٍ ما اعطفه، و سبحانه مِن مُتِعَطِّفٍ ما اعدله، و سبحانه مِن عادلٍ ما اتقَنَه، و سبحانه مِن مُتقِنٍ ما احکمه، و سبحانه مِن حکیمٍ ما اکفله، و سبحانه مِن کفیلٍ ما اشهده، و سبحانه مِن شهیدٍ ما احمده، و سبحانه هو اللهُ العظیمِ و بحمده و الحمدُ لِلّهِ و لا اله الا اللهُ و اللهُ اکبر و لِلّهِ الحمدُ و لا حَولَ و لا قوةَ الّا باللهِ العلیِّ العظیمِ دافعُ کلِّ بلیَّةٍ و هو حَسبی و نِعمَ الوکیل.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

بستن
بستن